Parama

Buriuotojų Mėgėjų Klubas – visuomeninė organizacija, savanorišku narystės principu vienijanti buriavimą kultivuojančius ir jam prijaučiančius žmones. Pagrindiniai Buriuotojų Mėgėjų Klubo uždaviniai – propaguoti buriavimo sportą, sudaryti sąlygas norintiems buriuoti, ugdyti ir mokyti jaunus buriuotojus. Vykdydamas šiuos uždavinius, Klubas dalyvauja regatose Trakų ežeruose, Kauno mariose, tradicinėje Kuršių marių regatoje bei Lietuvos Respublikos kreiserinių jachtų čempionate. Jūrinių jachtų ekipažų sudėtyje Klubo buriuotojai dalyvauja Lietuvos Respublikos jūrinių jachtų čempionate. Šiemet planuojame dalyvauti ir kitose jūrinėse regatose. Populiarinant buriavimą organizuojami pramoginiai plaukiojimai Trakų ežeruose, Kauno ir Kuršių mariose bei Baltijos jūroje. Stengiamės išvykti ir toliau. Klubas neturi savo inventoriaus, todėl jį tenka nuomotis. Klubo veikla finansuojama iš narių įnašų bei paramos lėšų. Lėšų, kurias galime skirti kokybiškam inventoriui nuomoti ar įsigyti bei dalyvauti regatose, neužtenka, todėl tenka atsisakyti kai kurių varžybų ar renginių. Prašytume, esant galimybei, paremti Klubo veiklą bei skirti paramą. Jūs galėtumėte padėti Klubui veikloje, skirdami 2 procentus iš pajamų mokesčio. Čia galite rasti pusiau užpildytas deklaravimo formas – elektroniniam deklaravimui “FR0512.rar” (archyvas) ir popieriniam deklaravimui “FR0512.doc”. Būsime labai dėkingi.

Comments are closed.